שיחות ליום ירושלים

כיבוש ישראל תוך סיכון

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ד בישיבת מרכז הרב

יום ירושלים התשס"ד