undefined

הרב יהודה זולדן

מפקח מרכזי להוראת תלמוד ותושבע"פ בחינוך הדתי; מרצה במדרשה לנשים באוניברסיטת בר אילן ובמכללות נוספות.

סדרות שיעורים
סינון

שיעורי הרב יהודה זולדן

  undefined
  מגד ירחים

  שאילת גשמים בארץ ישראל ובחוץ לארץ

  מתוך "מגד ירחים" בהוצאת "בית הרב", גיליון 133

  חשוון תשע"א
  undefined
  פסח ושבועות

  הלל המצרי והלל הגדול בליל הסדר

  פרק כו

  תשס"ח
  undefined
  מהלך הסדר

  השינויים בליל הסדר ושאלות "מה נשתנה"

  פרק כד

  כד אדר ב תשס"ח
  undefined
  ארץ מדינה ומשפט

  שלטון ומשפט במדינת ישראל במשנת הריא"ה הרצוג

  פרק א'

  טבת תשע"ט

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il