קיום מצוות

מתורת הרבי מלובביץ'

עניני עבודת ה' וקיום מצוות

י' תמוז תשס"א