undefined

הרב יעקב פילבר

ר"מ בישיבת מרכז הרב ובירושלים לצעירים, חיבר מספר ספרים בניהם ביאורים לאורות התשובה, קדושה ומלכות, אילת השחר ועוד.

שיעורי הרב יעקב פילבר

  undefined
  מגד ירחים

  חברה יהודית ממלכתית

  בהוצאת "בית הרב" גליון מס' 131

  אלול תש"ע
  undefined
  יתרו

  ממלכת כהנים וגוי קדוש

  גליון מס' 8 בהוצאת "בית הרב"

  שבט תשע"ב
  undefined
  מגד ירחים

  תנ"ך בגובה העיניים

  סיון תשע"ב
  undefined
  מגד ירחים

  השפעה ללא כפיה

  תמוז תשע"ב

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il