undefined

הרב יצחק שטסמן

ספרו "כל נדרי" המופיע באתר זכה בפרס ירושלים לספרות תורנית תש"ע

שיעורי הרב יצחק שטסמן

  undefined
  פסחים

  עיקר זמן הקידוש

  דף קז

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  נעילת נעלים כשרגליו לחות ממימי הרחיצה

  דף קיא

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  הטעמים לכך שאין מברכים 'בורא פרי האדמה' על אכילת המרור

  דף קטו

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  מימרא הנמסרת מרב לרב

  דף קד

  ניסן תש"ע

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il