undefined

הרב יצחק שטסמן

ספרו "כל נדרי" המופיע באתר זכה בפרס ירושלים לספרות תורנית תש"ע

שיעורי הרב יצחק שטסמן

  undefined
  פסחים

  דיני ברכות הנהנין

  דף קב

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  האם למעשה יש להיזהר מעקירת שן?

  דף קיג

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  ערך אפית המצות בעצמו

  דף קטז

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  אפיקומן - חטיפתו והצנעתו

  קט

  ניסן תש"ע

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il