undefined

הרב יצחק שטסמן

ספרו "כל נדרי" המופיע באתר זכה בפרס ירושלים לספרות תורנית תש"ע

סדרות שיעורים
סינון על פי מדיה
סינון

שיעורי הרב יצחק שטסמן

  undefined
  פסחים

  הטעמים לכך שאין מברכים 'בורא פרי האדמה' על אכילת המרור

  דף קטו

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  האם יש להזדרז לקדש מיד בכניסת השבת

  דף קו

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  נטילת ידים אחרי בדיקת דם ותרומת דם בזמן הזה

  דף קיב

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  יום הבאת הקורבן נחשב כיו"ט?

  דף קח

  ניסן תש"ע

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il