undefined

הרב ארי יצחק שבט

שימש במשך שנים רבות כראש מדרשה ואחראי תוכניות במכללת אורות ישראל באלקנה ומדרשת הרובע. כעת מלמד באורות ישראל, מפעיל תוכניות לבני חו"ל, פרסם מאמרים תורניים רבים ואחראי על ארכיון כתבי הרב קוק בבית הרב.

שיעורי הרב ארי יצחק שבט

  undefined
  מגד ירחים

  צדק חברתי כלכלי במשנתו של הרב קוק

  בהוצאת "בית הרב"גליון 146

  חשוון תשע"ב
  undefined
  עניני החג

  "טעם העץ כטעם הפרי"

  תשרי תשע"ג
  undefined
  גלות וגאולה

  כדאי שנפסיק לראות את הגלות כאלטרנטיבה!

  תשובה לתגובה

  אדר תשס"ט
  undefined
  יציאה לחוץ לארץ

  תירוץ הפרנסה כמניע לאי-עלייה לארץ ישראל

  אדר תשס"ט

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il