תשובה

דברי חיזוק והתעוררות

מתוך כינוס של ארגון "הידברות", היכל יד אליהו

ח' תשרי תשס"ט