שיעורים נוספים

יונה מצאה בו מנוח

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

כ"ב כסליו התש"ע