חידושים ברפואת נשים תש"ע

מניעת הריון

מתוך כנס מכון פוע"ה תש"ע

כ' טבת תש"ע