הכנס ה-17 לתורה ומדע

הידע המדעי בתורה ובדברי חז"ל - גישות שונות

מתוך הכנס ה-17 לתורה ומדע

ז' ניסן תש"ע