undefined

הרב יובל שרלו

ראש ישיבת ההסדר בפתח תקווה.

שיעורי הרב יובל שרלו

סדרות הרב יובל שרלו

עיון והעמקה במסכת קידושין (17)
עיון והעמקה במסכת קידושין (17)
עיון והקשבה בפרקי דוד (28)
עיון והקשבה בפרקי דוד (28)
איש ואשה במגילת אסתר (7)
איש ואשה במגילת אסתר (7)
חן החומש על פרשיותיו (25)
חן החומש על פרשיותיו (25)
לימוד והעמקה ספר יהושע (20)
לימוד והעמקה ספר יהושע (20)
לימוד והעמקה ספר שופטים (19)
לימוד והעמקה ספר שופטים (19)

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il