יום שכולו תורה - ניסן תשע"ב

פסח בהלכה והאגדה

יום שכולו תורה מכללת שערי משפט- רעננה

ו' ניסן תשע"ב