שיחות ליום ירושלים

עיר שעושה כל ישראל חברים

שיחות ליום ירושלים בישיבת הכותל תשע"ב

כח' אייר התשע"ב