הכנס העולמי ה - 21 לדיני ממונות

כח שבעת טובי העיר מדין מלך או בית דין

הכנס העולמי ה -21 לדיני ממונות תשע"ב