סיפורים נוספים

דברים לזכרה של הרבנית מרגלית יוסף

מאת נכד של הרבנית

יט' אב התשע"ב