מאבני המקום

"להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

אבני המקום כרך ט"ו

איר תשע"ג