undefined

הרה"ג משה דימנטמן

ראש כולל לדיינות יד-ברודמן ברחובות וחבר מערכת האנציקלופדיה התלמודית.

שיעורי הרה"ג משה דימנטמן

  undefined
  1:09
  פסחים

  תוספת שבת ויו"ט, דיון ב"הבערה לחלק יצאת"

  כד' אדר התשע"ג
  undefined
  בבא קמא

  זה נהנה וזה לא חסר

  מסכת בבא קמא - דף כ' ע"א

  טבת תשס"ב
  undefined
  1:04
  נושאים שונים

  מדוע קידושין לא תופסים באשת איש

  דעת הפני יהושע והאבני מילואים

  כ' תמוז התשע"ב
  undefined
  1:09
  שבת

  השוחט בשבת וגדר איסור לפני עיור

  י"א אדר א' התשס"ה

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il