הרב אברהם צוקרמן

גדול במידות וגדול במעשים

ט"ו חשוון תשע"ד