דיני חוזים

עזיבת דירה באמצע תקופת השכירות

ב"ה כ' תמוז תשס"ט