שביעית בעידן הגאולה התשע"ה

התנאים לחידוש החיוב מן התורה של מצוות השמיטה

ט' סיון התשע"ה