הלכות תלמוד תורה

תורה ומעשה- בגדרי מצוות תלמוד תורה

כ"ב תמוז תשע"ה