שיעורים נוספים ברפואה

פיקוח נפש בגופיים ציבוריים

מתוך יום עיון בישיבת בית אורות

ל' חשוון תשע"ו