יום עיון תורני לכלכלה מודרנית- תשע"ו

פנאל מקצועי על הגמ"חים בישראל

מתוך יום עיון תורני לכלכלה מודרנית

כ"ו ניסן תשע"ו