יום עיון תורני לכלכלה מודרנית- תשע"ו

חדירת שלילית של תרבות הריבית בקרב אנשי התורה

מתוך יום עיון תורני לכלכלה מודרנית

כ"ו ניסן תשע"ו