מעמד הר סיני ומתן תורה

התורה- המפגש עם דבר ה'

ב' סיון תשע"ו