אבן העזר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אבן העזר החלק השלישי מ ארבעת הטורים של רבי יעקב בן הרא"ש ומהשולחן ערוך לרבי יוסף קארו. באבן העזר יש 178 סימנים, בנושאים שקשורים לנשים. נקרא לעיתים בקיצור 'אה"ע'. הלכותיו: פריה ורביה, אישות, קידושין, כתובות, גיטין, מיאון, יבום, חליצה,אונס מפתה, וסוטה. בנוסף, יש בסופו את סדר הגט וסדר החליצה.

על אבן העזר נכתבו פירושים רבים ובהם: חלקת מחוקק בית שמואל ועוד. חלק מהנבחנים כיום לרבנות נצרכים ללמוד חלקים מאבן העזר, בעיקר מהלכות קידושין, כתובות וגיטין.

לקריאה נוספת[edit]