בן איש חי (הראשון) Ben Ish Chai

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
כריכת הספר בהוצאה חדשה בבני ברק הוצאת הרב משה אברמוביץ מבני ברק (Moshe Abramowitz of Bnei Brak) באותיות מאירות עינים מרובעות ומנוקדות

ספר בן איש חי, הוא ספרו המפורסם של רבי יוסף חיים מבגדד, ועל שמו מכונה "הבן איש חי".

מבנה הספר[edit]

בספר זה כתובות הלכות אשר המחבר היה דורש מדי שבת במשך שנתיים. הספר מחולק ל"שנה ראשונה" ו"שנה שניה", והשנים מחולקות לפרשיות השבוע.

בתחילת הפרשה מובאים ענייני אגדה, ואחריהם כתובות ההלכות.

הספר כתוב בצורה ברורה ונעימה, ובקיצור. לעיתים רבות פוסק הרב כדברי הזוהר הקדוש, והאר"י, גם בניגוד לדעתו של רבי יוסף קארו שאת פסקיו קיבלו על עצמם הספרדים, ובכך נחשב לאחד מחלוצי הפוסקים הספרדים שפסקו על פי הקבלה כנגד דברי השולחן ערוך.


הספר נדפס בארץ ישראל, כמו מרבית ספרי המחבר. עד היום יצא הספר במהדורות רבות, ונתפשט ונתקבל בקרב הספרדים, והוא נלמד גם בקרב האשכנזים.

שם הספר[edit]

שם הספר - בן איש חי, נקרא על פי הפסוק: וּבְנָיָ֨הוּ בֶן־יְהוֹיָדָ֧ע בֶּן־אִֽישׁ חַ֛י (בכתיב: בֶּן־אִֽישׁ־חַ֛יִל) רַב־פְּעָלִ֖ים מִֽקַּבְצְאֵ֑ל וגו'(שמואל ב כג כ). על פי פסוק זה נכתבו עוד ספרים של רבי יוסף חיים: בניהו, בן יהוידע, בן איש חיל, רב פעלים ומקבצאל.

המחבר כתב באחרית ימיו את הספר "עוד יוסף חי", אשר גם הוא ספר הלכה. ופעמים שחזר בו ממה שכתב ב"בן איש חי" (דרוש מקור).

בן איש חי (השני)[edit]

הבן איש חי (השני) כך שם כינויו של הרב כדורי (הראשון) תושב ארץ ישראל עיר הקודש ירושלים בפי הראשון לציון הרב מרדכי אליהו ועוד מרבני בבל, עקב ידענותו ובקיאותו הרבה בכל תחומי התורה ובכל מנהגי בבל.

קישורים[edit]

תוכן הספר באתר שכם