בן הא הא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בן הא הא הוא תנא מדורו של הלל הזקן, לפני חורבן בית המקדש השני. יש אומרים כי בן הא הא הוא בן בג בג, כי הגימטריה של ב"ג היא האות ה"א. בספר "מדרש שמואל" מוביא כי בן בג בג ובן הא הא היו גרים, ונקראו בשמות אלו כדי להסתירם מן המלשינים. זכה לגילוי אליהו הנביא (חגיגה ט ע"ב). מובא ממנו מאמר אחד במשנה (משנה אבות ה כג): "בן הא הא אומר: לפום צערא אגרא".