גבורות ה'

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ספרו של המהר"ל מפראג על עניני יציאת מצרים.

ב1582, בגיל 70, הוציא את ספרו השני גבורות ה' בעילום שם. בהקדמתו לספר זה שרטט המהר"ל תוכנית לסדרת ספרים שתקיף את כל עולם המחשבה היהודי, שבה יהיו כלולים ספרי יסוד על המידות האלוהיות והחגים, בששה ספרים:

ספר הגדולה - כנגד שבת - על בריאת העולם.

ספר גבורות ה' - כנגד חג הפסח - על יציאת מצרים והניסים.

ספר תפארת ישראל - כנגד מתן תורה - על התורה, תכליתה וטעמיה ועל ההתגלות האלוהית.

ספר נצח ישראל - כנגד תשעה באב - על הגלות והגאולה, הלאומיות הישראלית והדיאלקטיקה ההיסטורית.

ספר ההוד - כנגד סוכות - על בית המקדש שבו נגלה הודו של ה'.

ספר שמים וארץ על ראש השנה ויום הכיפורים.


קישורים[edit]

שיעור של הרב אליהו ברין בספר גבורות ה'

שיעור של הרב וייצן- הקדמה לספר גבורות ה'

גבורות ה', (מהדורה מצולמת בכתב רש"י) אתר צל הרים