ויקישיבה:ברוכים הבאים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

המלבי"ם נודע בדרך ייחודית בפירוש המקרא, בפירושו מביא את מדרשי ההלכה ודן בהם בהשוואה לפשט הפסוקים תוך דיוקים בדקדוק המקרא. לשיטתו, אין שום חזרה וכפילות בפסוקים, ושום ביטוי לא בא ל"תפארת הקריאה" (כפי שטען, למשל, אבן עזרא). בפירושיו יש הרבה מן החידוש ההלכתי אף בסיפורים המקראיים (בעיקר ספר בראשית) (לעומת מפרשים אחרים שעיקר הדיון ההלכתי נובע מדיוקים בפסוקים המדברים מהלכות כמו פרשת משפטים) שיטה זו של המלבי"ם מזכירה במבנה ובהתייחסות לפסוקים את שיטת הנצי"ב. למלבי"ם הייתה השכלה רחבה אותה שיקע בפירושיו, וכך אנו מוצאים פעמים אחדות בפירושו אזכורים של פילון האלכסנדרוני, קאנט ופילוספים אחרים.