ויקישיבה:סנהדרין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דיונים, פלפולים והכרעות - זה המקום.

כאן יידונו ויעמדו להצבעה נושאי דרך, מדיניות ועקרונות בוויקישיבה.

נבהיר כי עמוד זה אינו מהווה את "ככר העיר" ("מזנון", כפי שמקובל בוויקיפדיה. ייתכן שאצלנו נכון לקרוא לו "המקווה"). דיונים יתקיימו בדפי השיחה הרלוונטיים לכך. רק כאשר יוחלט שנושא עולה להצבעה מועבר הדיון לעמוד הסנהדרין ומתגבשת הצבעה.

על נהלים, מדיניות ודרכי הצבעה - ראו ויקישיבה:הצבעה.

כרגע אין נושאים העומדים לדיון