יהודה בן טבאי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יהודה בן טבאי תנא בדור השלישי של הזוגות, בן זוגו של שמעון בן שטח. שניהם קבלו מיהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי. בגמרא (חגיגה טז עכ"ב) מובאת מחלוקת מי מהם היה הנשיא ומי אב בית הדין (לדעת רבי מאיר יהודה בן טבאי היה הנשיא ושמעון בן שטח היה אב בית הדין, ולדעת חכמים להיפך)

בגמרא (שם) מובאת ברייתא המספרת שפעם הוציא יהודה בן טבאי להורג עד זומם שלא כדין. ומספרת הברייתא שבעקבות כך קבל עליו יהודה בן טבאי שאינו מורה הלכה אלא בפני שמעון בן שטח, וכל ימיו היה משתטח על קברו של אותו הרוג.

במסכת אבות מובאת משנה בשמו: "אל תעש עצמך כעורכי הדינין; וכשיהיו בעלי דינין עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים; וכשנפטרים מלפניך- יהיו בעיניך כזכאין כשקבלו עליהם את בדין" (משנה אבות א ח).

תלמידיו היו שמעיה ואבטליון.