מדרש תהלים

From ויקישיבה
(Redirected from מדרש שוחר טוב)
Jump to navigation Jump to search

מדרש תהלים המכונה מדרש שוחר טוב הוא מדרש אגדה קדום המבוסס על פסוקי ספר תהלים. המדרש נסדר עד מזמור קי"ח.

זמנו ומחברו[edit]

מדרש תהלים הוא בין מדרשי האגדה הקדומים ביותר. זמנו ומיקומו אינו ברור דיו, אולם ברור משמות החכמים המוזכרים בו שהוא מדרש ארץ-ישראלי. ישנן מספר שיטות לגבי זהות מחברו:

מכל מקום, כתב רבי דוד לוריא שעל אף שזמנו של המדרש קדום הוא מתקופת התפר שבין התנאים לאמוראים, נוספו בו במהלך הזמן אגדות מאוחרות יותר[3].

שמו[edit]

שמו המקורי של המדרש הוא "מדרש תהלים". הכינוי "שוחר טוב" נוסף לו בעקבות הפסקא הפותחת את המדרש "אשרי האיש אשר לא הלך- הו שאמר הכתוב 'שוחר טוב יבקש רצון'. מי הוא זה? זה דוד מלך ישראל שהיה שוחר בטובתן של ישראל".

מצינו גם שנקרא מדרש זה בשם "הגדת תהלים" או "אגדת תהלים".

פסיקת הלכה[edit]

מצינו בכמה מן הראשונים שפסקו הלכה על פי מדרש תהלים [4]

מפרשים[edit]

הערות שוליים

  1. אהל יוסף לרבי אברהם הספרדי על ויקרא
  2. הקדמה לפירוש הרא"ם על המדרש
  3. הקדמה לס' "מדרש שמואל"
  4. בהם רב נסים גאון, רבי יצחק גיאת, רש"י, רבנו תם (ספר הישר תרכ), רשב"ם ((תוספות פסחים קה) ועוד).