רבי יעקב מולין

From ויקישיבה
(Redirected from מהרי"ל)
Jump to navigation Jump to search

רבי יעקב ב"ר משה הלוי מולין- המהרי"ל מגדולי פוסקי ומסדרי מנהג אשכנז בסוף תקופת הראשונים. נולד במגנצא שבגרמניה בשנת קכ"ה. למד בישיבות אוסטריה. בשנת קמ"ז, לאחר מות אביו, ייסד ישיבה במגנצא, ובמהרה נודע כמנהיגה הרוחני של יהדות אשכנז. יסד ישיבה גדולה במגנצא, ורבני הדור המפורסמים, ביניהם מהר"י וייל (מהרי"ו), היו תלמידיו. שאלות בהלכה נשלחו אליו מכל ארצות אירופה. היה פעיל בעניני קהילה וצדקה, והנהיג את יהדות אשכנז בתקופה קשה עקב מלחמות ההוסיים, בה גזר תענית רצופה בשמך שלושה ימים. הוא היה גם חזן ומחבר ניגונים ידוע, ועד לתקופה המודרנית נהגו לזמר בקרב יהודי מגנצא ניגונים רבים המיוחסים לו. כמו כן, תפילות מסוימות, כתפילת כל נדרי, נשתמרו בנוסח שקבע להן המהרי"ל. מנהגיו ופסקיו הם אחד מבסיסי ההלכה האשכנזית עד לימינו, על פי פסקי הרמ"א. חיבר תשובות וספר מנהגים, פסקים ופירושים, הנקרא בשם מנהגי מהרי"ל. ספרים אלו נכתבו על ידי תלמידו ר' אלעזר בן יעקב, שרשם מפי המהרי"ל מנהגים והלכות. נפטר בוורמייזא בשנת ה"א קפ"ז, ונקבר ליד המהר"ם מרוטנבורג.

תקופת חייו של רבי יעקב מולין על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן