מילון:נבל ברשות התורה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגדרה של אדם הפועל בניגוד לרוח ערכי התורה ו/או המוסר, אך אינו מתנגש בסעיפים יבשים של ההלכה. מושג זה קיים בין ב'בין אדם לחבירו', ובין ב'בין אדם למקום'. הרמב"ן כותב שנגד פעולות ודרך חיים אלו ציותה תורה 'קדושים תהיו'.