מנחם (תנא)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מנחם היה מחכמי ישראל בתקופת הזוגות, כיהן כאב בית דין תחת נשיאותו של הלל הזקן. בהמשך, עזב מנחם את כהונת אב בית הדין לטובת שמאי הזקן. לפי אביי, מנחם פרש כי יצא לתרבות רעה, ולפי רבא פרש כי נלקח לעבדות המלך. הברייתא מביאה, כי יחד עמו יצאו שמונים זוגות תלמידים (בבלי חגיגה טז ב).

על פי המובא בספר קדמוניות היהודים של יוסף בן מתתיהו, מנחם גילה בצעירותו למלך הורדוס (שהיה עבד) כי יגיע למלוכה, וכשנתגשמה נבואתו כיבדו הורדוס וקירבו.