מסכת מעשר שני

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת מעשר שני היא המסכת השמינית בסדר זרעים. עוסקת בפרטי הלכות מעשר שני ופדיונו, נטע רבעי או כרם רבעי ודיני ביעור מעשרות. כיתר המסכתות בסדר זרעים (למעט מסכת ברכות) לא נכתב עליה תלמוד בבלי אלא רק תוספתא ותלמוד ירושלמי.

מיקומה[edit]

מעשר שני ניתן לאחר מעשר ראשון לכן מסכת זו באה אחרי מסכת מעשרות.

תוכן המסכת[edit]

  • פרק א – אלו דברים אין עושים בכספי מעשר שני.
  • פרק ב – כיצד מתנהגים במעשר שני.
  • פרק ג – זהירות בפירות מעשר שני.
  • פרק ד – כיצד פודים מעשר שני.
  • פרק ה – דיני כרם רבעי וביעור מעשרות.

קישורים[edit]

מסכתות המשנה