מסכת עבודה זרה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת עבודה זרה היא מסכת מסדר נזיקין, היא עוסקת ביחס ההלכתי לעבודה זרה, בין היתר מובאים במסכת חלק מדיני תערובות ויין נסך

הפרקים במסכת[edit]

  1. לפני אידיהן
  2. אין מעמידין
  3. כל הצלמים
  4. רבי ישמעאל
  5. השוכר את הפועל
מסכתות המשנה