מסכת ערלה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת ערלה היא המסכת העשירית בסדר זרעים. עוסקת בהלכות ערלה ונטע רבעי. כיתר המסכתות בסדר זרעים (למעט מסכת ברכות) לא נכתב עליה תלמוד בבלי אלא רק תוספתא ותלמוד ירושלמי.

מיקומה[edit]

הרמב"ם בהקדמה למשנה מבאר שכיוון שסיימנו לעסוק בזרעים עוסקים כעת בפירות. לכן באה ערלה אחר מסכת חלה.

תוכן המסכת[edit]

  • פרק א – באלו נטיעות לא נוהגת מצוות ערלה.
  • פרק ב – דין ערלה שנתערבה בפירות אחרים.
  • פרק ג – דין כלים ובגדים שקיבלו השפעה מפירות ערלה.

קישורים[edit]

מסכתות המשנה