מסכת שקלים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת שקלים היא המסכת הרביעית בסדר מועד. עוסקת בחיוב כל אדם מישראל לתת מחצית השקל לצורך קרבנות הציבור בבית המקדש. לא נכתב עליה תלמוד בבלי, אך בדפוסי התלמוד הבבלי הדפיסו את מסכת שקלים מתוך התלמוד הירושלמי, והיא נלמדת בסדר "הדף היומי".

מיקומה[edit]

מסכת שקלים נסדרה אחרי מסכת פסחים על פי סדר הכתוב בתורה, שלאחר פרשת הפסח בפרשת בא, מגיעה פרשת השקלים בפרשת כי תשא. לפי הרב ראובן מרגליות, המסכתות בכל סדר סודרו על פי גודלן (מספר הפרקים) מהגדולה לקטנה, ולכן מסכת שקלים הכוללת שמונה פרקים נסדרה לאחר מסכת פסחים הכוללת עשרה פרקים.

תוכן המסכת[edit]

  • פרק א – סדר גביית מחצית השקל.
  • פרק ב – דין שקלים שאירעה בהם תקלה.
  • פרק ג – סדר תרומת הלשכה.
  • פרק ד – אלו שימושים עושים בתרומה ואלו במותרותיה.
  • פרק ה – הממונים על הכספים בבית המקדש.
  • פרק ו – דברים שהיו 13 במספר בבית המקדש.
  • פרק ז – מעות שנפל ספק להיכן שייכים.
  • פרק ח – דיני טומאה וטהרה בדברים שאין בהם ודאות.

לקריאה נוספת[edit]

קישורים חיצוניים[edit]

מסכתות המשנה