ספר ויקרא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ערך זה עוסק בספר ויקרא. אם התכוונתם לפרשת ויקרא, עיינו בערך פרשת ויקרא.

ספר ויקרא הוא השלישי מחמשה חומשי תורה, והקצר ביותר מביניהם. מכונה גם "תורת כהנים", כיון שהוא כולל את רוב דיני המקדש והקרבנות. ספר ויקרא כולל בעיקר ציוויים ומעט מאוד סיפורים.

תוכן הספר[edit]

 • קרבנות - פרשת ויקרא ומחצית פרשת צו מבארות את סוגי הקרבנות השונים ודיניהם.
 • חנוכת המשכן - מחצית פרשת צו ומחצית פרשת שמיני מספרות את סיפור חנוכת המשכן - הקרבנות שהוקרבו, המעשים שעשו הכהנים כדי להתקדש, וכן חטא נדב ואביהוא בני אהרן, והמצוות שהצטוו הכהנים בעקבותיהן.
 • מאכלים מותרים ואסורים - החצי השני של פרשת שמיני מונה את סימני הטהרה והטומאה בבעלי החיים.
 • דיני טומאה וטהרה - בפרשות תזריע ומצורע מפורטות טומאות שונות: טומאת יולדת, צרעת הגוף, הבגד והבית, זבים, נידה ושכבת זרע.
 • עבודת יום הכיפורים - בתחילת פרשת אחרי מות מפורטת עבודת הכהן הגדול, אותה הוא צריך לעבוד ביום הכיפורים.
 • הלכות אכילת בשר - בהמשך הפרשה מפורטים דיני אכילת בשר: שחיטתו, כיסוי דמו ועוד.
 • פרשת עריות - בסוף פרשת אחרי מות כתובים איסורי עריות.
 • קדושים תהיו - פרשת קדושים מפרטת ציוויים אשר בשמירה עליהם יהפכו ישראל לקדושים, ואת מנהגי הכנענים (עריות, עבודה זרה, אוב וידעוני, ועוד) אשר אסור לשחזרם.
 • ציוויים לכהנים - פרשת אמור פותחת באיסורים ובחיובים שצריכים הכהנים לשמור על מנת שיהיו ראויים לעבודת בית המקדש.
 • פרשת מועדות - בהמשך הפרשה מפורטים החגים השונים: שבת, פסח, ספירת העומר, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות.
 • פרשת לחם הפנים - זמנו, מקומו וכמותו.
 • פרשת המקלל - סיפורו של אדם שקילל את שם ה' והוצא להורג.
 • הלכות קרקעות - פרשת בהר מפרטת את מצוות הקרקע בארץ ישראל: שמיטה, יובל, גאולת קרקעות ועוד.
 • הברכה והקללה - פרשת בחוקותי מפרטת את הטוב הצפוי לישראל אם ישמרו את תורת ה', ואת העונשים בהם יענשו אם יעברו על מצוותיו.
 • ערכים וחרמים - ציוויים על ההקדשים השונים שניתן להקדיש למקדש ול-ה'.

קישורים חיצוניים[edit]

ספר ויקרא באתר 'מקראות גדולות הכתר'