עירוב תחומין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תיקון חכמים להתיר לאדם ללכת בשבת יותר מאלפיים אמה מחוץ לעיר או מחוץ ליישוב, על ידי הנחת מזון בערב שבת בתוך האלפיים אמה או בסיומם.


אסור להתרחק בשבת יותר מאלפיים אמה מקצה העיר או מקצה הישוב (ראה: תחומין; תחום שבת). אדם הרוצה ללכת בשבת (לצורך מצוה בלבד) יותר מאלפיים אמה מחוץ לעירו, עושה בערב שבת "עירוב תחומין", דהיינו, שמניח בתוך האלפיים אמה, או בסיומם, מזון כשיעור שתי סעודות, ועל ידי כך הוא קונה שם שביתה בשעת כניסת השבת, כלומר, שרואים את מקום הנחת העירוב כאילו הוא ביתו לשבת זו, ומותר לו ללכת בשבת מן העירוב והלאה אלפיים אמה.