על הנסים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

על הנִסים הוא תוספת בתפילת שמונה עשרה ובברכת המזון בימי חנוכה ופורים, שבה מודים לה' ומהללים אותו על תשועתו בימי גזירות היוונים ובימי מרדכי ואסתר.


תוכנה ועניינה[edit]

את נוסח "על הנסים" מוסיפים בתפילת שמונה עשרה: בברכת "מודים", ובברכת המזון: בברכת "נודה לך".

על הנסים הוא הודאה לה' על נסי ההצלה והניצחון שקרו בחנוכה ובפורים. בתחילה יש הודאה כללית: "[וְ]עַל הַנִּסִּים וְעַל הַפֻּרְקָן וְעַל הַגְּבוּרוֹת ועַל הַתְּשׁוּעוֹת [נוסח ספרד ועדות המזרח: וְעַל הַנִּפְלָאוֹת וְעַל הַנֶּחָמוֹת] [נוסח אשכנז וספרד: וְעַל הַמִּלְחָמוֹת] שֶׁעָשִׂיתָ לַאֲבוֹתֵינוּ בַּיָּמִים הָהֵם בִּזְּמַן הַזֶּה:". לאחר מכן הודאה מפורטת על הנס של החג, המתחילה בפירוט התקופה, הצרה ונס ההוושעות ממנה.

בחנוכה מוסיפים את הנוסח: "על הנסים... בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול...", ובפורים מוסיפים את הנוסח: "על הנסים... בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה...".

מוסיפים "על הנסים" לאחר "ניסיך שבכל יום עימנו", או "ניסיך שבכל עת ובכל שעה ועל הנסים וכו'" כהוכחה שגם נסי הטבע הם נסים, וההודאה על הנסים החד-פעמיים היוצאים מן הטבע של חנוכה ופורים היא על גבי ההודאה על הנסים הטבעיים היום-יומיים.

דיני השוכח[edit]

מי ששכח "על הנסים" אינו חוזר, אך אם נזכר קודם אמירת השם אומרו במקומו. ואם אמר כבר השם יכול לאומרו בברכת המזון בנוסח "הרחמן הוא יעשה לנו נסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי וכו'", וכן בתפילה יכול להוסיף לפני "יהיו לרצון" בנוסח "יהי רצון שתעשה עימנו נסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו וכו'".