רבה בר בר חנה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
יש לשכתב ערך זה
הסיבה לכך: מועתק מויקיפדיה. אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

רבה בר בר חנה הינו אמורא בבלי המופרסם בעיקר בסיפורים הרבים אשר מובאים בשמו בגמרא. היה תלמידו של רבי יוחנן.

רבה בר בר חנה
תקופתו דור שלישי לאמוראים
מקום פעילות בבל וארץ ישראל
רבותיו רבי יוחנן
חבריו רב יהודה

רבה בר בר חנה היה אמורא, חי בסוף המאה ה-3, מהדור השלישי של האמוראים. נולד בבבל. רבב"ח היה תלמידו של רבי יוחנן. לאחר פטירתו קיבל את מרותו של ממשיך דרכו - רבי אלעזר.

מפורסמים מעשי הגוזמאות שסיפר, המופיעים במסכת בבא בתרא פרק חמישי "המוכר את הספינה" (אגדות רבה בר בר חנה). מפרשי אגדות התלמוד המסורתיים כגון המהרש"א והרב קוק שכתב פירוש על אגדות אלו שמופיע במאמרי הראי"ה, פירשו אותן כאלגוריה על תולדות עם ישראל.

ספרו המפורסם של רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן, כולל פירושים על דרך הקבלה על אמירותיו של רבב"ח. רבי נחמן סיפר כי בשובו מארץ ישראל נגלה אליו חזיון של רבה בר בר חנה, וגילה לו את הפירושים האמיתיים לאגדות הסתומות שלו.

משפחתו[edit]

בנו רב שמואל למד יחד עם רב יצחק בריה דרב יהודה ורב אחא בר הונא אצל רבה[1]. בן אחר שלו, רב יצחק‏[2], נישא לחומא שהוגדרה כאשה קטלנית, ובעקבות נישואיה עימו, הוא נפטר.

רבה בר חנה[edit]

לפי חלק מהדעות היה רבה בר בר חנה בנו של רבה בר חנה, אך לפי אחרות מדובר באותו אדם, ושמו השתבש בתלמוד.‏[3]

אודות רבה בר חנה ידוע שהיה תלמידו ובן אחיו של רבי חייא,‏[4] ועמו עלה לארץ ישראל, בה למד יחד עם רב.‏[5] הוסמך על ידי רבי יהודה הנשיא.‏[6] אחד מתלמידיו הוא רב חננאל.‏[7]

אמרותיו[edit]

 • ירושלים ליריחו עשרה פרסאות... עיזים שביריחו היו מתעטשות מריח הקטורת, נשים שביריחו אינן צריכות להתבשם מריח הקטורת (ריח הקטורת עובר את המרחק מבית המקדש ליריחו ונדבק בהן), כלה שבירושלים אינה צריכה להתקשט מריח הקטורת" (מסכת יומא לט:)
 • "אני ראיתי ראם בן יומו שהיה כהר תבור, ואורך צווארו כהר תבור ארבע פרסאות (גרסה אחרת - ארבעים פרסאות‏[8]), ובית מרבעת ראשו פרסא וחי. הטיל גללים וסתם את הירדן"‏[9].
 • "אני ראיתי צפרדע שהייתה כמגדל הגרוניא (מגדל מסוים). בא תנין ובלעה. בא עורב ובלע את התנין ועלה וישב בראש האילן. בוא וראה כמה גדול כוחו של אותו אילן.
  אמר רב פפא בר שמואל: 'אלמלא הייתי שם, לא הייתי מאמין'" (שם)
 • "פעם אחת היינו מהלכים בספינה וראינו דג שעלה חול על גבו וקנים גדלים עליו. סבורים היינו – יבשה היא. עלינו ואפינו ובשלנו על גבו. כשחם גבו של הדג – נתהפך... ואלמלא הייתה הספינה קרובה – היינו טובעים" (שם)
 • "פעם אחת היינו מהלכים בספינה. הלכה הספינה בין סנפיר לסנפיר של דג אחד שלושה ימים ושלושה לילות... שמא תאמר הספינה לא הייתה קלה בהליכתה ? ... כשהפרש זרק חץ אחריה הקדימתו" (שם, ויש שם עוד גוזמאות על עולם הטבע)
 • "אמר לי (ערבי): בוא ואראך בלועי קורח (אנשי קורח שנבלעו באדמה). הלכתי וראיתי שני סדקים ועשן עולה מהם... אמר לי:'תן אזנך'. מה אתה שומע ? ושמעתי שהיו צווחים:"משה ותורתו אמת ואנו בדאים".
 • "אמר לי אותו הערבי: בוא ואראך מקום שארץ ושמים נושקים זה לזה. הלכתי וראיתי הרקיע שהוא עשוי חלונות חלונות. נטלתי סלי והנחתיו בחלון הרקיע, ועד שגמרתי את תפלתי – בקשתיו ולא מצאתיו. אמרתי:'יש גנבים כאן ?' אמר לי הערבי:זהו הגלגל החוזר ברקיע. המתן עד למחר ותמצאנו (כלומר, השמים מסתובבים וישובו למקומם למחרת)".
 • "למה נמשלו דברי תורה כאש... לומר לך: מה אש אינו דולק יחידי (לפי הסבר רש"י, צריך כמה גזרי עץ ביחד כדי שתדלק), אף דברי תורה אין מתקיימין ביחידי" (ללא חברותא) (מסכת תענית ז.)

לשיטתו[edit]

ראה מקומות "לדידי חזי לי"
 • "לדידי חזי לי" בהרבה אגדתות בבא בתרא עג..
 • לדידי חזי לי קרן אפל דקם ההוא טייעא כי רכיב וכו' תענית כב:.
 • ראה את מקום ישיבת בני ישראל במדבר ערובין נה:.
 • לדידי חזי לי ההוא אתרא תחומי ארץ ישראל גיטין ד..
 • ראה קיקיון כמו של יונה שבת כא..
 • ראה זבת חלב ודבש כתובות קיא: בשם רבי יוחנן.
מספר על ישמעאלים טייעי
 • ראה ערביא שהניקה את בנה כתובות עה..
 • לדידי חזי לי קרן אפל דקם ההוא טייעא כי רכיב גמלא ונקיט רומחא בידיה וכו' תענית כב:.
 • זימנא חדא הווה קא אזלינן במדברא ואיתלווי בהדן ההוא טייעא דהווה שקיל עפרא ומורח וכו' בבא בתרא עג:.
מתרגם את המשנה
רבה בר בר חנה בשם רבי יוחנן

"זו דברי רבי עקיבא סתימתאה אבל חכמים אומרים וכו'" ספר ברכת כהן בקונטרס מגילת סתרים

 • מגילה ב., מכות יז., בכורות ל.

לקריאה נוספת[edit]

 • רבה בר בר חנא מספר על דבר נסיעותיו לארץ ישראל במדבר בספינה עד קצה תבל / צייר: מאיר בן אורי, חיפה: בן אורי - מכון לאמנות דתית, תשל"ח. (הספר בצילום מכתב יד אמנותי.)

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

 1. שבועות לו ב
 2. מוזכר גם בסוכה מג ב
 3. פרופ' מרדכי מרגליות, "אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים" (כרך ב, עמ' 312), ערך רבה בר חנא.
 4. מועד קטן טז ב
 5. חולין מד ב, מועד קטן כא א
 6. סנהדרין ה א
 7. מועד קטן יט א
 8. זבחים
 9. בבא בתרא עג ב