רבי אבא בר ממל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
רבי אבא בר ממל
תקופתו אמוראים
מקום פעילות ארץ ישראל
דור שני ושלישי
בית מדרש ישיבת טבריה
רבותיו רבי יוחנן, רבי אמי, רבי אסי
חבריו רבי אבהו, רבי אלעזר, רבי זירא

רבי אבא מר ממל היה אמורא בדור השני והשלישי לאמוראי ארץ ישראל.

מוזכר לרוב בדיונים שדן יחד עם אמוראי בית מדרש טבריה, שבראשותו של רבי יוחנן[1], ותלמידיו של רבי יוחנן, הלא הם רבי אבהו, רבי אלעזר[2] - ובר הפלוגתא העיקרי שלו - רבי זירא[3].

מוזכר גם יחד עם רבי אמי[4] ורבי אסי[5] שנחשבו גם כרבותיו, ככל הנראה לאחר פטירת רבי יוחנן.

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

  1. ראה קידושין סב ב
  2. ביצה יג ב
  3. סוכה כא ב, חולין קכט א, קידושין ט ב, ועוד.
  4. נדרים כא א
  5. ראה חולין קכט א, "אמרה קמאי" כתלמיד לרב.