רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
רבי אליעזר
קבר יוסי הגלילי.jpg
קבר אביו רבי יוסי הגלילי[1]
תקופתו תנאים
מקום פעילות ארץ ישראל
דור רביעי
רבותיו רבי עקיבא
מקום קבורתו מושב דלתון
הדף "רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי" מפנה לכאן. אם התכוונתם למשמעות אחרת, ראו רבי אליעזר (פירשונים).

רבי אליעזר‏[3] בנו של רבי יוסי הגלילי (שנות הג'ת"ת - שנות הג'תת"ק) היה אחד מהתנאים מהדור הרביעי.

קורות חייו[edit]

נולד בשנות הג'ת"ת לאביו רבי יוסי הגלילי. היה משבט בנימין מבני סנאה דרך אביו‏[4]. היה מתלמידי רבי עקיבא ואף חלק אליו‏[5], ורבי אליעזר אמר "אֶלֶף אַמָּה מִגְרָשׁ וְאַלְפַּיִם אַמָּה שָֹדוֹת וּכְרָמִים" וכך נפסק להלכה‏[6][7]

היה תנא בדור הרביעי. למד בכרם דיבנה, פעם אחת, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ור' נחמיה ור' אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי פתחו כולם בכבוד אכסניא ודרשו ורבי יהודה היה ראש המדברים. רבי אליעזר דרש על הפסוק: "ויברך ה' את עובד אדום"[8][9].

בגמרא‏[10] נכתב שאמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר ברבי שמעון ש"כל מקום שאתה מוצא דבריו של ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי בהגדה, עשה אוזניך כאפרכסת". היה מחכמי העיר אושא שבגליל התחתון.

משנתו‏[11][edit]

לא מוזכר כמעט הלכות של רבי אליעזר במשנה חוץ ממשנה אחת‏[5] שבה חולק על רבי עקיבא[12], אולם מוזכר הרבה בתוספתא (בריתא).

בבראשית רבה[13] רב הונא אומר בשם ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי כך: "אפילו אותן שכתוב בהן‏[14]: "כי הנני בורא שמים חדשים" כבר הן ברואין מששת ימי בראשית הדא הוא דכתיב ‏[15] "כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה" הארץ חדשה אין כתיב כאן אלא החדשה".

מוזכר גם בויקרא רבה[16]. מוזכר בתלמוד הבבלי[17] ששם מובא שאמר "מה תלמוד לומר‏[18]: "...לנטות אחרי רבים להטות"‏[19]"?‏[20]. הגמרא מתרצת שרבי יאשיה לא סובר כרבי אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי‏[21][22].

בתלמוד הבבלי מוזכר הלכה של רבי אליעזר‏[23].


פטירתו[edit]

נפטר בשנות הג'תת"ק, נקבר במושב דלתון על יד קבר אביו רבי יוסי הגלילי ועל יד קבר אחיו שמואל. תקופתו של רבי אליעזר הייתה לקראת סוף התנאים בדור הרביעי לתנאים שהיה לאחר מרד בר כוכבא וחורבן ביתר שאז הפסיקו הגזרות.

משפחתו[edit]

ספריו[edit]

לקריאה נוספת[edit]

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

 1. על יד קבר זה נקבר ר' אליעזר בן ר' יוסי הגלילי, ראה להלן
 2. בפירושו על התורה, בראשית, ב', ח'
 3. בטעות יש שאמרו שקראו לו רבי ישמעאל אבל באמת קראו לו רבי אליעזר, רש"י‏[2] מזכיר את רבי אליעזר בשמו. אולם, עדיין נכתב בהרבה מקומות ר' ישמעאל בן ר' יוסי הגלילי במקום ר' אליעזר בן ר' יוסי הגלילי.
 4. תלמוד הירושלמי, מסכת תענית, פ"ד, הלכה ד'
 5. 5.0 5.1 משנה, מסכת סוטה, ה', ג'.
 6. רמב"ם ובטנורא על משנה זאת
 7. ואמר רבי עקיבא "...אֶלֶף אַמָּה מִגְרָשׁ, וְאַלְפַּיִם אַמָּה תְּחוּם שַׁבָּת"
 8. שמואל ב', ו', י"א, אולם הפסוק הזה מוזכר גם בדברי הימים א', י"ג, י"ד.
 9. ברכות, ס"ג, ע"ב.
 10. חולין, פ"ט, א'.
 11. מוזכר לרוב במדרש אולם מוזכר גם במשנה קצת ובתלמוד הבבלי והירושלמי
 12. ראה לעיל
 13. בראשית רבה א יג
 14. ישעיה, סה, כב.
 15. ישעיה, ס"ו, כ"ב.
 16. ויקרא רבה, י"ח, ג'.
 17. סנהדרין ג ב
 18. מה לתורה לאומר
 19. שמות כ"ג, ב'.
 20. ראה להמשך בתלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, ג', ב'.
 21. והפסוק "לנטות אחר רבים להטות נדרש לדעתו לדרשה אחרת", לקמן בגמרא.
 22. להמשך לחץ כאן!.
 23. בסנהדרין דף ג' ושם בדף ו' ובשבת קל"ה, א'.
 24. חולין יב ב
 25. תלמוד הירושלמי, בבא קמא, א', הלכה ב'.
 26. מכונה גם משנת רבי אליעזר על שם (אולי) המחבר