רבי אלעזר המודעי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי אלעזר המודעי היה תנא בדור השלישי. מוצאו מהעיר מודיעין עירם של החשמונאים.

היה בר-מחלוקתו של רבי יהושע בן חנניה, ושמו מוזכר בעיקר בהקשר של דברי אגדה ופרשנות פסוקים. רבן גמליאל היה נוהג לומר: "עדיין אנו צריכים למודעי" (בבלי שבת נה ב; בבלי בבא בתרא י ב ועוד). לעומת זאת, כאשר הפריז בדרושו בתיאור הניסים, אמר לו רבי טרפון: "עד מתי אתה מגבב דברים ומביא עלינו" (בבלי יומא עז א).

מסופר כי ר"א המודעי היה דודו של בר כוכבא, והיה מראשי המורדים יחד עם אחיינו, והיה יחד עמם בעיר ביתר הנצורה. במהלך המצור, חשד בו בר-כוכבא על שהוא הולך להשלים עם הרומאים, לפיכך הרג אותו, ומיד נפרץ המצור(דרוש מקור).

על פי המסורת, קברו נמצא ביער ביריה שבגליל העליון.