רבי העשיל מקראקא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
הדף "רבי יהושע העשיל מקראקא" מפנה לכאן. לערך העוסק בבעל 'מגיני שלמה', ראו רבי יהושע מקראקא.

רבי יהושע העשיל מקראקא (מכונה רבי העשיל מקראקא וכן הרבי ר' העשיל) היה רב וראש ישיבה חשוב בפולין.

נולד בערך בשנת שנ"ה לרבי יעקב, שהיה רב וראש ישיבה בבריסק שבליטא. ר' העשיל למד בעיקר אצל אביו, עד שהוא צרפו לניהול ישיבתו בלובלין. הוא נשא את בתו של אחד מנגידי העיר, ר' משה ר' לייזרס, היא נפטרה תוך זמן קצר, בזיווג שני יש אגדה מספרת כי הוא נשא את נכדתו של השר ר' שאול וואהל, "מלך פולין ליום אחד". בשנת שצ"ה התקבל אביו לכהן כרב וראש ישיבה בלובלין, וגם שם היה יד ימינו של אביו. בשנת ת"ד נפטר אביו ור' העשיל המשיך אותו בהנהגת הישיבה, כאשר בשנת ת"י התמנה גם לכהן כרב העיר. בשנת תי"ד נפטר רבי יום טוב ליפמן הלר, רבה של קראקא, ור' העשיל התמנה לכהן כרב תחתיו. שם גם שימש כראש ישיבה, בה היו תלמידים גדולים ויצאו ממנה רבנים מגדולי הדור (ראה להלן).

הוא נחשב לאחד מגדולי דורו, והיה נערץ על ידי ההמון.

שיטת לימודו היתה העמקה בדברי הגמרא עם פירוש רש"י ותוספות, ומשם דרך הראשונים "לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא", והתנגד לפלפולי סרק.

בתקופת פרעות ת"ח ות"ט והפשיטת בשנת תט"ז, נסע לוינה ונפגש שם עם אנשי השלטון על מנת שיפעלו למען היהודים, וכן גייס כספים לשיקום נפגעי הפרעות.

נפטר בקראקא בכ' בתשרי תכ"ד.

מתלמידיו[edit]

ספריו[edit]

חיבר ספרים רבים, אך רק מקצתם יצאו לאור:

  • חידושים על מסכת בבא קמא.
  • חידושים והגהות על הסמ"ק.
  • 'חנוכת התורה- לקט חידושים על סדר התורה נלקט מלמעלה ממאתים ספרים שהביאו את חידושיו

פסקיו וחידושיו מפוזרים בספרי תלמידיו וגדולי דורו, בהם הש"ך, נודע ביהודה, חכם צבי, חתם סופר ועוד.

תקופת חייו של רבי העשיל מקראקא על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן