רבי לויטס איש יבנה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי לויטס איש יבנה היה תנא בדור השלישי מהעיר יבנה.

תורתו[edit]

כמעט ולא נשתייר בידינו מדברי תורתו של רבי לויטס איש יבנה לבד מימרא אחת המובאת בקיצור במסכת אבות ובהרחבה במסכת אבות דרבי נתן:

  • "מאד מאד הוי שפל רוח, שתקות אנוש רימה" (משנה אבות ד ד).
  • "מאד מאד הוי שפל רוח שתקות אנוש רמה ובן אדם תולעה, הוא היה אומר: בד' דברים הבהמה משונה מן האדם; מעי האדם סרוחים ומעי הבהמה אינם סרוחים, אדם יש בו רוח זיעה ובהמה אין בה רוח זיעה, אדם יש בו יצר הרע ובהמה אין בה יצר הרע, שנות אדם נתקצרו ושנות בהמה לא נתקצרו" (אבות דרבי נתן פרק לד).