רבי נהוראי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי נהוראי היה תנא בדור הרביעי.

מתורתו[edit]

  • אמר "איני מלמד את בני אלא תורה"
  • סובר ששמואל הרמתי היה נזיר ובזה נפסקה הלכה כרבי נהוראי כמו שכתב הרמב"ם: "שמואל הרמתי נזיר עולם היה, לפיכך האומר הריני כשמואל הרמתי, כבן חנה, כבן אלקנה, כמי ששסף את אגג בגלגל וכיוצא באלו הרי זה נזיר עולם" (רמב"ם הלכות נזירות ג טז).